شیشه خودرو

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ خرداد در ساعت ۱۲:۱۱ ق.ظ
شیشه خودرو (شیشه ماشین)
شیشه های خودرو دارای دو کار کرد اصلی میباشد
• ایجاد دید مناسب برای راننده و سرنشینان خودرو از پیرامون بیرون 
• تامین ایمنی برای راننده و سرنشینان خودرو هنگام بروز تصادف و برخورد اجسام خارجی به شیشه خودرو

شیشه های خودرو باید شفافیت کافی راداشته باشد و فاقد موج و عیوب اپتیکی باشد.برای شکل دادن به شیشه ،شیشه تخت باید تا دمای 70 درجه سانتیگراد گرم شود.این کار همواره با ریسک ایجاد ایرادهای اپتیکی و موج های غیر استاندار همراه است.هرچه انحناء و پیچیدگی های شیشه کمتر باشد ریسک به وجود آمدن عیوب در شیشه تولید شده کاهش پیدا میکند.به همین دلیل تولید شیشه خودرو باشکل دقیق ، فرم دقیق ، شفافیت و کیفیت اپتیکی استاندارد با چالش های روبرو است که نیاز به تجهیزات مدرن و کار آمدی در حوزه تولید شیشه باکیفیت دارد.در ولاش پارت سعی شده شیشه های مورد انتخاب گرددکه در شرکت های با دستگاه ها و تجهیزات به روز دنیا تولید شده تا در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار بگیرد.
شماره تماس با ولاش پارت:
اخطار
خیر
بله