آینه بغل برقی ساینا ولاش
آینه بغل ساینا

  • قیمت برای شما : ۱۷۰,۰۰۰ تومان مصرف کننده عدد
اضافه به سبد خرید

آینه برقی ساینا ولاش

استفاده از آینه های بغل خودرو، یک از مهارت های مهم و ضروری در رانندگی ایمن است. توجه به آینه ها قدرت دید و تسلط راننده را روی وسیلۀ نقلیه خود افزایش می دهد و بی توجهی به آن، موجب اتفاقات ناخوشایندی چون تصادف خواهد شد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل توجه نکردن به آینه های بغل خودرو می باشد. آینه برقی ولاش برای خودرو ساینا این امکان را به راننده می دهد تا به راحتی و با استفاده از یک دکمه، زاویه دید خود را نسبت به محیط پیرامون خودرو تنظیم کند. این قابلیت به شما کمک می کند تا در مواقع نیاز جهت آینه ها را تغییر دهید. به طور مثال در هنگام پارک کردن می توانید با تنظیم کردن آینه های بغل، خودروی  خود را در بهترین حالت ممکن در پارک قرار دهید. گفتنی است این آینه ها به دلیل طراحی دقیق و زیبا، جلوۀ خاصی به خودروی شما می دهد.