آینه داخل اتاق خودرو پیشگام
۱۰۸۰۰۲۰۴۱

  • قیمت برای شما : ۱۶,۰۰۰ تومان مصرف کننده عدد
اضافه به سبد خرید

آینه داخل اتاق خودرو پیشگام


می دانیم که رانندگی نیاز به مهارت های پایه و اصولی دارد، از مهارت های رانندگی می توان به استفاده صحیح و درست از آینه های خودرو اشاره کرد. استفاده از آینه های بغل و داخل کابین ماشین، قدرت دید و تسلط راننده را افزایش می دهد. درواقع آینه از مهم ترین ابزار بصری در رانندگی ایمن می باشد و هدف اصلی آن نمایش اطراف و پیرامون به راننده است. به همین دلیل در هنگام رانندگی به طور مداوم باید آینه ها را چک کنید. لازم به ذکر است که اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل عدم توجه کافی به آینه های اتومبیل می باشد. پس راننده قبل از حرکت باید آینه های بغل و آینه های داخل خودرو را تنظیم کند تا علاوه بر تسلط به روبرو به اطراف و پشت سر نیز تسلط داشته باشیم.