توری برف پاک کن ال نود آکو پارت

توری برف کن در خودرو ال نود یک کمبود به حساب می آید. با نصب توری به راحتی می توانید از تجمع شاخ و برگ جلوگیری کرده همچنین باعث جلوگیری از لک و به جای ماندن قطره های آب ناشی از برف پاک کن روی کاپوت می شود.