مجموعه رودری پراید صبا شایان
رودری پراید صبا

  مجموعه رودری پراید X100

از قطعات جانبی و تزئینی خودرو که علاوه بر زیبایی ظاهری، امنیت سرنشینان را نیز تا حدودی تظمین می کند رودری خودرو است. رودری های خودرو باعث ایجاد تناسب و هارمونی با دیگر عناصر داخل اتاق خودرو مانند داشبورد، صفحه کیلومتر، صندلی ها و ... می شود. رودری با پوشش کاملی که در قسمت داخلی درب خودرو دارد باعث جداشدن بدنه از اتاق خودرو می شود و می تواند حس ایمن بودن را به شما القا کند. مجموعه ی رو دری پراید برای چهار درب خودرو(درب جلو،عقب و چپ پراید ) موجود می باشد.
قابل نصب بر روی  پراید  131، پراید 132 و پراید 111 و پراید 141 جدید