اورینگ باک هفت درجه 405 دیناپارت
  اورینگ باک هفت درجه 405 دیناپارت 278001002
  ۲۷۸۰۰۱۰۰۲
  اورینگ باک بنزین صفردرجه 405 دیناپارت
  اورینگ باک بنزین صفردرجه 405 دیناپارت 278001001
  ۲۷۸۰۰۱۰۰۱
  اورینگ باک بنزین 206 دیناپارت
  اورینگ باک بنزین 206 دیناپارت 278002001
  ۲۷۸۰۰۲۰۰۱
  باک بنزین 6 لایه 206 دیناپارت
  باک بنزین 6 لایه 206 دیناپارت 278002002
  ۲۷۸۰۰۲۰۰۲
  باک بنزین تک لایه صفردرجه با فلوتر 405 دیناپارت
  باک بنزین تک لایه صفردرجه با فلوتر 405 دیناپارت 278001006
  ۲۷۸۰۰۱۰۰۶
  باک بنزین تک لایه 7 درجه 405 دیناپارت
  باک بنزین تک لایه 7 درجه 405 دیناپارت 278001005
  ۲۷۸۰۰۱۰۰۵
  ین  6لایه یورو 4 فلوتردوبل یورو 4صفردرجه 405 دیناپارت
  ین 6لایه یورو 4 فلوتردوبل یورو 4صفردرجه 405 دیناپارت 278001004
  ۲۷۸۰۰۱۰۰۴
  باک بنزین 6 لایه صفر درجه تک فلوتر 405 دیناپارت
  باک بنزین 6 لایه صفر درجه تک فلوتر 405 دیناپارت 278001003
  ۲۷۸۰۰۱۰۰۳
  باک بنزین تیبا دیناپارت
  باک بنزین تیبا دیناپارت 278004001
  ۲۷۸۰۰۴۰۰۱
  باک بنزین 6 لایه پلیمری یورو 4 با رینگی تیبا دیناپارت
  باک بنزین 6 لایه پلیمری یورو 4 با رینگی تیبا دیناپارت 278004002
  ۲۷۸۰۰۴۰۰۲
  باک بنزین کاربراتوری پراید دیناپارت
  باک بنزین کاربراتوری پراید دیناپارت 278003005
  ۲۷۸۰۰۳۰۰۵
  باک بنزین ریترنلس پلیمری پراید دیناپارت
  باک بنزین ریترنلس پلیمری پراید دیناپارت 278003004
  ۲۷۸۰۰۳۰۰۴
  باک بنزین انژکتور ریترنلس پراید دیناپارت
  باک بنزین انژکتور ریترنلس پراید دیناپارت 278003003
  ۲۷۸۰۰۳۰۰۳
  باک بنزین انژکتور پلیمری پراید دیناپارت
  باک بنزین انژکتور پلیمری پراید دیناپارت 278003002
  ۲۷۸۰۰۳۰۰۲
  باک بنزین انژکتور پراید دیناپارت
  باک بنزین انژکتور پراید دیناپارت 278003001
  ۲۷۸۰۰۳۰۰۱
  باک بنزین یورو 4پراید ( 131ـ 111ـ 132) دیناپارت
  باک بنزین یورو 4پراید - 131ـ 111ـ 132- دیناپارت 278003006
  ۲۷۸۰۰۳۰۰۶
  باک بنزین 6 لایه جوش خورده آریسان ـ R D دیناپارت
  باک بنزین 6 لایه جوش خورده آریسان ـ R D دیناپارت 278005001
  ۲۷۸۰۰۵۰۰۱
   باک و پمپ بنزین خودرو
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Dina Part