بلبرینگ بزرگ شفت گیربکس 6304 R S پراید دیناپارت
  بلبرینگ بزرگ شفت گیربکس 6304 R S پراید دیناپارت بلبرینگ بزرگ شفت گیربکس 6304 R S پراید
  بلبرینگ بزرگ شفت گیربکس ۶۳۰۴ R S پراید
  بلبرینگ پولی هرزگرد 6301 Z Z پراید دیناپارت
  بلبرینگ پولی هرزگرد 6301 Z Z پراید دیناپارت بلبرینگ پولی هرزگرد Z Z 6301 پراید
  بلبرینگ پولی هرزگرد Z Z ۶۳۰۱ پراید
  بلبرینگ پینیون (شفت گیربکس اصلی ) 578225 پراید دیناپارت
  بلبرینگ پینیون -شفت گیربکس اصلی - 578225 پراید دیناپارت بلبرینگ پینیون (شفت گیربکس اصلی ) 578225 پراید
  بلبرینگ پینیون (شفت گیربکس اصلی ) ۵۷۸۲۲۵ پراید
  بلبرینگ پینیون قدیم گیربکس M12649/15 پراید دیناپارت
  بلبرینگ پینیون قدیم گیربکس M12649/15 پراید دیناپارت بلبرینگ پینیون قدیم گیربکس M12649/15 پراید
  بلبرینگ پینیون قدیم گیربکس M۱۲۶۴۹/۱۵ پراید
  بلبرینگ تسمه تایم PU 245 zz پراید دیناپارت
  بلبرینگ تسمه تایم PU 245 zz پراید دیناپارت بلبرینگ تسمه تایم PU 245 zz پراید
  بلبرینگ تسمه تایم PU ۲۴۵ zz پراید
  بلبرینگ ته شفت ورودی 2 R S 62/22پراید دیناپارت
  بلبرینگ ته شفت ورودی 2 R S 62/22پراید دیناپارت بلبرینگ ته شفت ورودی 2 R S 62/22پراید
  بلبرینگ ته شفت ورودی ۲ R S ۶۲/۲۲پراید
  بلبرینگ ته میل لنگ پراید دیناپارت
  بلبرینگ ته میل لنگ پراید دیناپارت بلبرینگ ته میل لنگ پراید
  بلبرینگ ته میل لنگ پراید
  بلبرینگ چرخ جلو 445620 جدید پراید دیناپارت
  بلبرینگ چرخ جلو 445620 جدید پراید دیناپارت بلبرینگ چرخ جلو 445620 جدید پراید
  بلبرینگ چرخ جلو ۴۴۵۶۲۰ جدید پراید
  بلبرینگ چرخ جلو 69349/10 قدیم پراید دیناپارت
  بلبرینگ چرخ جلو 69349/10 قدیم پراید دیناپارت بلبرینگ چرخ جلو 69349/10 قدیم پراید
  بلبرینگ چرخ جلو ۶۹۳۴۹/۱۰ قدیم پراید
  بلبرینگ چرخ جلو جدید ساچمه فشنگی پراید دیناپارت
  بلبرینگ چرخ جلو جدید ساچمه فشنگی پراید دیناپارت بلبرینگ چرخ جلو جدید ساچمه فشنگی پراید
  بلبرینگ چرخ جلو جدید ساچمه فشنگی پراید
  بلبرینگ چرخ عقب کوچک جدید L M /11949/10 پراید دیناپارت
  بلبرینگ چرخ عقب کوچک جدید L M /11949/10 پراید دیناپارت بلبرینگ چرخ عقب کوچک جدید L M /11949/10 پراید
  بلبرینگ چرخ عقب کوچک جدید L M /۱۱۹۴۹/۱۰ پراید
  بلبرینگ چرخ عقب کوچک قدیم 11749پراید دیناپارت
  بلبرینگ چرخ عقب کوچک قدیم 11749پراید دیناپارت بلبرینگ چرخ عقب کوچک قدیم 11749پراید
  بلبرینگ چرخ عقب کوچک قدیم ۱۱۷۴۹پراید
  بلبرینگ دینام بزرگ  630202R S پراید دیناپارت
  بلبرینگ دینام بزرگ 630202R S پراید دیناپارت بلبرینگ دینام بزرگ 630202R S پراید
  بلبرینگ دینام بزرگ ۶۳۰۲۰۲R S پراید
  بلبرینگ دینام کوچک 85 D ـ B8 پراید دیناپارت
  بلبرینگ دینام کوچک 85 D ـ B8 پراید دیناپارت بلبرینگ دینام کوچک 85 D ـ B8 پراید
  بلبرینگ دینام کوچک ۸۵ D ـ B۸ پراید
  بلبرینگ سر کمک پراید دیناپارت
  بلبرینگ سر کمک پراید دیناپارت بلبرینگ سر کمک پراید
  بلبرینگ سر کمک پراید
  بلبرینگ کلاچ پراید دیناپارت
  بلبرینگ کلاچ پراید دیناپارت بلبرینگ کلاچ پراید
  بلبرینگ کلاچ پراید
  بلبرینگ کوچک شفت پینیون 32204 پراید دیناپارت
  بلبرینگ کوچک شفت پینیون 32204 پراید دیناپارت بلبرینگ کوچک شفت پینیون 32204 پراید
  بلبرینگ کوچک شفت پینیون ۳۲۲۰۴ پراید
  بلبرینگ هوزینگ L68149/10 پراید دیناپارت
  بلبرینگ هوزینگ L68149/10 پراید دیناپارت بلبرینگ هوزینگ L68149/10 پراید
  بلبرینگ هوزینگ L۶۸۱۴۹/۱۰ پراید
  بلبرینگ چرخ عقب بزرگ L44649/10 پراید و چرخ جلو پیکان دیناپارت
  بلبرینگ چرخ عقب بزرگ L44649/10 پراید و چرخ جلو پیکان دیناپارت بلبرینگ چرخ عقب بزرگ L44649/10 پراید و چرخ جلو پیکان
  بلبرینگ چرخ عقب بزرگ L۴۴۶۴۹/۱۰ پراید و چرخ جلو پیکان
  بلبرینگ گیربکس 69349 K J L پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ گیربکس 69349 K J L پژو 405 دیناپارت بلبرینگ گیربکس 69349 K J L پژو 405
  بلبرینگ گیربکس ۶۹۳۴۹ K J L پژو ۴۰۵
  بلبرینگ کوچک گیربکس 40599 A B پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ کوچک گیربکس 40599 A B پژو 405 دیناپارت بلبرینگ کوچک گیربکس پژو 405
  بلبرینگ کوچک گیربکس پژو ۴۰۵
  بلبرینگ کلاچ 2216 V K C پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ کلاچ 2216 V K C پژو 405 دیناپارت بلبرینگ کلاچ پژو 405
  بلبرینگ کلاچ پژو ۴۰۵
  بلبرینگ شفت اول گیربکس 32005 پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ شفت اول گیربکس 32005 پژو 405 دیناپارت بلبرینگ شفت اول گیربکس پژو 405
  بلبرینگ شفت اول گیربکس پژو ۴۰۵
  بلبرینگ سرکمک 9151063380 پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ سرکمک 9151063380 پژو 405 دیناپارت بلبرینگ سرکمک پژو 405
  بلبرینگ سرکمک پژو ۴۰۵
  بلبرینگ ژامبون کوچک 688933 پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ ژامبون کوچک 688933 پژو 405 دیناپارت بلبرینگ ژامبون کوچک پژو 405
  بلبرینگ ژامبون کوچک پژو ۴۰۵
  بلبرینگ ژامبون بزرگ 688934 پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ ژامبون بزرگ 688934 پژو 405 دیناپارت بلبرینگ ژامبون بزرگ پژو 405
  بلبرینگ ژامبون بزرگ پژو ۴۰۵
  بلبرینگ دینام 6003 R S پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ دینام 6003 R S پژو 405 دیناپارت بلبرینگ دینام R S پژو 405
  بلبرینگ دینام R S پژو ۴۰۵
  بلبرینگ تسمه تایم پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ تسمه تایم پژو 405 دیناپارت بلبرینگ تسمه تایم پژو 405
  بلبرینگ تسمه تایم پژو ۴۰۵
  بلبرینگ پلوس 6006 2R S پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ پلوس 6006 2R S پژو 405 دیناپارت بلبرینگ پلوس 2R S پژو 405
  بلبرینگ پلوس ۲R S پژو ۴۰۵
  بلبرینگ بزرگ گیربکس41627 N پژو 405 دیناپارت
  بلبرینگ بزرگ گیربکس41627 N پژو 405 دیناپارت بلبرینگ بزرگ گیربکس N پژو 405
  بلبرینگ بزرگ گیربکس N پژو ۴۰۵
  بلبرینگ تایم 206تیپ 2(ساعتی ) دیناپارت
  بلبرینگ تایم 206تیپ 2-ساعتی - دیناپارت بلبرینگ تایم 206تیپ 2
  بلبرینگ تایم ۲۰۶تیپ ۲
  بلبرینگ تایم 206تیپ 5(ساعتی ) دیناپارت
  بلبرینگ تایم 206تیپ 5-ساعتی - دیناپارت بلبرینگ تایم 206تیپ 5
  بلبرینگ تایم ۲۰۶تیپ ۵
  بلبرینگ تسمه تایم 206تیپ 5محرک 8200585576 دیناپارت
  بلبرینگ تسمه تایم 206تیپ 5محرک 8200585576 دیناپارت بلبرینگ تسمه تایم 206تیپ 5 محرک
  بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶تیپ ۵ محرک
  بلبرینگ تسمه سفت کن 206تیپ 5(بوش بلند لبه دار)دیناپارت
  بلبرینگ تسمه سفت کن 206تیپ 5-بوش بلند لبه دار-دیناپارت بلبرینگ تسمه سفت کن 206تیپ 5
  بلبرینگ تسمه سفت کن ۲۰۶تیپ ۵
  بلبرینگ چرخ جلو 0185 B A H ـ 206تیپ 5(405)دیناپارت
  بلبرینگ چرخ جلو 0185 B A H ـ 206تیپ 5-405-دیناپارت بلبرینگ چرخ جلو 206 تیپ 5(405)
  بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ تیپ ۵(۴۰۵)
  بلبرینگ چرخ جلو 206 دیناپارت
  بلبرینگ چرخ جلو 206 دیناپارت بلبرینگ چرخ جلو 206
  بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶

   بلبرینگ خودرو

   اهمیت زیاد خودرو در جامعه، سبب تنوع زیاد قطعات آن در بازار شده است. قطعات زیادی در خودرو وجود دارند که با عملکرد درست خود به روشن شدن و حرکت کردن آن کمک می کنند. بلبرینگ یکی از مهمترین اجزاء مجموعه چرخ‌ها است. قطعه ‌ای دوار شامل یک قطعه فلزی دایره‌ای، شیار و گوی ‌هایی که درون این شیار قرار دارند. بلبرینگ صدای چرخش مجموعه چرخ و متعلقات آن را کاهش میدهد و موجب نرمی و تسهیل حرکت خودرو می‌ شود. بلبرینگ‌ ها معمولا در جاهایی به کار می ‌روند که بار وارده به نسبت کوچک باشد. در یک بلبرینگ بار از لایه خارجی به گوی‌ها اعمال و از آنجا فشار به لایه داخلی منتقل می‌ شود. با توجه به کروی بودن گوی‌ها، نقطه تماس آنها با لایه‌های درونی و بیرونی بسیار کوچک خواهد بود. در نتیجه برخلاف رولبرینگ که مانند چرخ‌های تانک سطح تماس زیادی دارد، می‌توانند بسیار نرم حرکت کنند. بلبرینگ چرخ اتومبیل یک قطعه متحرکی است که برای چرخاندن چرخ اتومبیل ها طراحی شده است. داخل بلبرینگ چرخ ماشین تعداد زیادی ساچمه وجود دارد. ساچمه ها توپ های کوچک کروی هستند که در یک ردیف قرار گرفته اند. محل قرار گرفتن بلبرینگ ها در قسمت جلو چرخ اتومبیل می باشد. بلبرینگ کار اتصال چرخ به محور را انجام میدهد. یک طرف بلبرینگ ثابت و یک طرف آن متحرک می باشد. مجموعه ولاش پارت هرکدام از این محصولات را در مدل های مختلف عرضه کرده تا شما بهترین انتخاب را برای خودروی خود داشته باشید. در واقع، شما می توانید به راحتی و به دور از مشکلاتی چون ترافیک و شلوغی معابر در شهر، کالای مدنظر خود را به صورت اینترنتی مشاهده و خریداری کنید. گفتنی است ولاش پارت تلاش کرده است تا شما،خریدی مطمئن و لذت بخش  را تجربه کنید.
   بلبرینگ خودرو
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Dina Part