ترمز درب جلو 206 ولاش
  ترمز درب جلو 206 ولاش ترمز درب جلو 206
  ترمز درب جلو ۲۰۶
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ترمز درب عقب 206 ولاش
  ترمز درب عقب 206 ولاش ترمز درب عقب 206
  ترمز درب عقب ۲۰۶
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ترمز درب عقب رانا ولاش
  ترمز درب عقب رانا ولاش ترمز درب عقب رانا
  ترمز درب عقب رانا
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب جلو سمند راست جدید ولاش
  ترمز درب جلو سمند راست جدید ولاش ترمز درب جلو سمند
  ترمز درب جلو سمند
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب جلو سمند چپ جدید ولاش
  ترمز درب جلو سمند چپ جدید ولاش ترمز درب جلو سمند
  ترمز درب جلو سمند
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب عقب سمند راست جدید ولاش
  ترمز درب عقب سمند راست جدید ولاش ترمز درب عقب سمند
  ترمز درب عقب سمند
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب عقب سمند چپ جدید ولاش
  ترمز درب عقب سمند چپ جدید ولاش ترمز درب عقب سمند
  ترمز درب عقب سمند
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب پژو 405 قدیم راست ولاش
  ترمز درب پژو 405 قدیم راست ولاش ترمز درب پژو 405
  ترمز درب پژو ۴۰۵
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب پژو 405 قدیم چپ ولاش
  ترمز درب پژو 405 قدیم چپ ولاش ترمز درب پژو 405
  ترمز درب پژو ۴۰۵
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب پژو 405 جدید راست ولاش
  ترمز درب پژو 405 جدید راست ولاش ترمز در 405
  ترمز در ۴۰۵
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترمز درب جلو پراید ولاش
  ترمز درب جلو پراید ولاش ترمز در پراید
  ترمز در پراید
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ترمز درب عقب پراید ولاش
  ترمز درب عقب پراید ولاش ترمز در پراید
  ترمز در پراید
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ترمز درب جلو رانا ولاش
  ترمز درب جلو رانا ولاش ترمز درب جلو رانا
  ترمز درب جلو رانا
  ترمز درب پژو 405 جدید چپ ولاش
  ترمز درب پژو 405 جدید چپ ولاش ترمز در 405
  ترمز در ۴۰۵
   ترمز درب خودرو، داخل بدنه درب نصب می شود. هر گاه احساس کردید درب خودروی شما پس از باز شدن هیچ توقفی ندارد و تا انتها باز می شود، ترمز درب خودروی شما خراب شده است و باید تعویض شود. از کار افتادن این قطعه پس از مدتی مثل دیگر قطعات و وسایل خودرو کاملاً طبیعی است اما توجه داشته باشید که وارد کردن فشار غیر معمول برای باز شدن درب، در کارایی و عمر آن تأثیر زیادی دارد.
   ترمز درب خودرو
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Velash