ترمز درب عقب 206 ولاش
ترمز درب عقب ۲۰۶

تماس بگیرید

ترمز درب عقب 206 ولاش


ترمز درب خودرو قطعۀ مفیدی است که در سر بالایی و سر پایینی هنگام باز کردن درب ها ، از رها شدن درب جلوگیری می کند.هنگامی که ترمز درب خودرو سالم باشد از باز شدن یک باره ای آن جلوگیری می کند و باعث می شود باز شدن درب در دو مرحله انجام شود.به دلیل کارکرد زیاد ترمز درب در هنگام باز و بسته شدن درب ها این قطعه نیز مانند بقیه قطعات خودرو بعد از مدتی از کار خواهد افتاد و در زمانی که درب خودرو به طور کامل باز باشد نباید فشار بیش تری  برای باز کردن آن اعمال کرد و در غیر این صورت باعث  آسیب زودهنگام این قطعه می شود. ترمز درب عقب 206 ولاش با طراحی خوب و قیمتی مناسب قابل عرضه به مصرف کنندگان می باشد.