دستگیره بیرونی درب پراید ولاش
  دستگیره بیرونی درب پراید ولاش دستگیره درب بیرونی پراید
  دستگیره درب بیرونی پراید
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره بیرونی درب پیکان ولاش
  دستگیره بیرونی درب پیکان ولاش دستگیره بیرونی درب پیکان
  دستگیره بیرونی درب پیکان
  ۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب پژو 405 ولاش
  دستگیره بیرونی درب پژو 405 ولاش دستگیره بیرونی درب پژو 405
  دستگیره بیرونی درب پژو ۴۰۵
  ۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب پرشیا سفید ولاش
  دستگیره بیرونی درب پرشیا سفید ولاش دستگیره بیرونی درب پرشیا سفید
  دستگیره بیرونی درب پرشیا سفید
  ۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب پرشیا خاکستری ولاش
  دستگیره بیرونی درب پرشیا خاکستری ولاش دستگیره بیرونی درب پرشیا خاکستری
  دستگیره بیرونی درب پرشیا خاکستری
  ۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب پرشیا نقره ای ولاش
  دستگیره بیرونی درب پرشیا نقره ای ولاش دستگیره بیرونی درب پرشیا نقره ای
  دستگیره بیرونی درب پرشیا نقره ای
  ۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب عقب رانا ولاش
  دستگیره بیرونی درب عقب رانا ولاش دستگیره بیرونی درب عقب رانا
  دستگیره بیرونی درب عقب رانا
  ۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب نیسان وانت آرمین
  دستگیره بیرونی درب نیسان وانت آرمین دستگیره بیرونی درب نیسان وانت
  دستگیره بیرونی درب نیسان وانت
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره بیرونی درب عقب پراید وانت 151
  دستگیره بیرونی درب عقب پراید وانت 151 دستگیره بیرونی درب عقب پراید وانت
  دستگیره بیرونی درب عقب پراید وانت
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره درب داشبورد ال نود ولاش
  دستگیره درب داشبورد ال نود ولاش دستگیره درب داشبورد ال نود
  دستگیره درب داشبورد ال نود
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره داخلی درب سمند ولاش
  دستگیره داخلی درب سمند ولاش دستگیره داخلی درب سمند
  دستگیره داخلی درب سمند
  ۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب پراید ولاش
  دستگیره داخلی درب پراید ولاش دستگیره داخلی درب پراید
  دستگیره داخلی درب پراید
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره داخلی درب پیکان ولاش
  دستگیره داخلی درب پیکان ولاش دستگیره داخلی درب پیکان
  دستگیره داخلی درب پیکان
  ۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب 405 ولاش
  دستگیره داخلی درب 405 ولاش دستگیره داخلی درب 405
  دستگیره داخلی درب ۴۰۵
  ۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب 206 ولاش
  دستگیره داخلی درب 206 ولاش دستگیره داخلی درب 206
  دستگیره داخلی درب ۲۰۶
  ۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب پراید 141ولاش
  دستگیره داخلی درب پراید 141ولاش دستگیره داخلی درب پراید 141
  دستگیره داخلی درب پراید ۱۴۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب پراید 132 مشکی ولاش
  دستگیره داخلی درب پراید 132 مشکی ولاش دستگیره داخلی درب پراید 132 مشکی
  دستگیره داخلی درب پراید ۱۳۲ مشکی
  ۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب پراید 132 طوسی ولاش
  دستگیره داخلی درب پراید 132 طوسی ولاش دستگیره داخلی درب پراید 132 طوسی
  دستگیره داخلی درب پراید ۱۳۲ طوسی
  ۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب سمند ولاش
  دستگیره بیرونی درب سمند ولاش دستگیره بیرونی درب سمند
  دستگیره بیرونی درب سمند
  ۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب جلو 206 ولاش
  دستگیره بیرونی درب جلو 206 ولاش دستگیره بیرونی درب جلو 206
  دستگیره بیرونی درب جلو ۲۰۶
  ۶۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره مچی درب عقب 405 مشکی ولاش
  دستگیره مچی درب عقب 405 مشکی ولاش دستگیره مچی درب عقب 405
  دستگیره مچی درب عقب ۴۰۵
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره مچی درب عقب 405 بژ ولاش
  دستگیره مچی درب عقب 405 بژ ولاش دستگیره مچی درب عقب 405
  دستگیره مچی درب عقب ۴۰۵
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره مچی درب جلو پراید ولاش
  دستگیره مچی درب جلو پراید ولاش دستگیره مچی درب جلو پراید
  دستگیره مچی درب جلو پراید
  ۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب عقب 206 ولاش
  دستگیره بیرونی درب عقب 206 ولاش دستگیره بیرونی درب عقب 206
  دستگیره بیرونی درب عقب ۲۰۶
  ۶۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره شیشه بالابر پیکان ولاش
  دستگیره شیشه بالابر پیکان ولاش دستگیره شیشه بالابر پیکان
  دستگیره شیشه بالابر پیکان
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره شیشه بالابر نیسان آرمین
  دستگیره شیشه بالابر نیسان آرمین دستگیره شیشه بالابر نیسان
  دستگیره شیشه بالابر نیسان
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  براکت دستگیره درب عقب دنا ولاش
  براکت دستگیره درب عقب دنا ولاش براکت دستگیره درب عقب دنا
  براکت دستگیره درب عقب دنا
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  براکت دستگیره درب جلو دنا ولاش
  براکت دستگیره درب جلو دنا ولاش براکت دستگیره درب جلو دنا
  براکت دستگیره درب جلو دنا
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب عقب سورن سفید ولاش
  دستگیره بیرونی درب عقب سورن سفید ولاش دستگیره بیرنی درب عقب سمند سورن
  دستگیره بیرنی درب عقب سمند سورن
  ۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب جلو سورن سفید ولاش
  دستگیره بیرونی درب جلو سورن سفید ولاش دستگیره خارجی درب جلو سمند سورن
  دستگیره خارجی درب جلو سمند سورن
  ۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب پرشیا سال ولاش
  دستگیره داخلی درب پرشیا سال ولاش دستگیره در پرشیا
  دستگیره در پرشیا
  ۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره شیشه بالابر پراید قدیم
  دستگیره شیشه بالابر پراید قدیم دستگیره پراید
  دستگیره پراید
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره شیشه بالابر پراید جدید
  دستگیره شیشه بالابر پراید جدید قیمت دستگیره شیشه بالابر پراید
  قیمت دستگیره شیشه بالابر پراید
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره داخلی درب کوییک طوسی ولاش
  دستگیره داخلی درب کوییک طوسی ولاش 127013001
  ۱۲۷۰۱۳۰۰۱
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره داخلی درب جلو دنا ولاش
  دستگیره داخلی درب جلو دنا ولاش 127011005
  ۱۲۷۰۱۱۰۰۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  دستگیره بیرونی درب جلو رانا ولاش
  دستگیره بیرونی درب جلو رانا ولاش دستگیره بیرونی درب جلو رانا
  دستگیره بیرونی درب جلو رانا

   دستگیره درب خودرو

   مجموعه ولاش سابقه درخشانی در تولید انواع قطعات یدکی خودرو مثل قطعات ایمنی، تزئینی، برقی و جانبی دارد. از پرکاربردترین قطعات یدکی می توان دستگیره های خودرو را نام برد که دستگیره های بیرونی، درونی، مچی و داشبورد را شامل می شود. دستگیره های درب بیرونی و درونی به دلیل استفاده بیشتر در هنگام باز و بسته شدن درب خودرو، باید از استحکام و کیفیت مناسبی برخوردار باشند تا بتوان سال ها از آن ها استفاده کرد. قاب رویی دستگیره ها برای ما قابل رویت می باشند و دیگر اجزای آن زیر رودری هستند که با اهرم های مکانیکی به قفل متصل می شوند و این اهرم ها به هنگام باز کردن درب کشیده شده اند و به زبانه قفل درب نیرو وارد می کنند.
   دستگیره درب خودرو
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Armin
   • Velash