شیشه روستونی پراید صندوق دار
شیشه روستونی پراید

تماس بگیرید
  • نصب شیشه خودرو در محل برای شهر تهران پذیرفته می شود.
  • در حال حاضر امکان ارسال شیشه به شهرستان وجود ندارد.

شیشه روستونی پراید صندوق دار

در کنار بقیه شیشه های خودرو که در تصادفات دچار آسیب و شکستگی می شوند می توان از شیشه روستونی که فقط در بعضی از خودرو ها مورد استفاده قرار می گیرند یاد کرد.این شیشه در بین درب عقب و ستون عقب خودرو پراید قرار می گیرد. خوردو های پراید 141 و پراید هاچبک و پراید صندوق دار از شیشه روستونی بهره می برند. برای دور این شیشه از نوار پلاستیکی مشکی استفاده شده تا علاوه بر زیبایی در زمان نصب به درستی در محل خود قرار گیرد. متخصصین ولاش پارت می توانند در سریع ترین زمان  و با استفاده از  با کیفیت ترین شیشه ها،  شیشه های خودرو شما را تعویض نمایند. در صورت نیاز و جهت هماهنگی بیشتر با شماره های پایین وب سایت تماس حاصل فرماید.