فلاپ آینه بغل ساینا سفید ولاش
فلاپ آینه بغل ساینا سفید

تماس بگیرید

فلاپ آینه بغل ساینا سفید


آینه بغل یکی از اجزای مهم و بسیار کاربردی در هر خودرو به حساب می آید، که به ایمنی راننده کمک می کند و به او این امکان را می دهد که محیط اطراف و تا حدودی فضای پشت خودرو را ببیند. فلاپ آینه نیز یکی از قطعات آینه بغل خودرو می باشد، که برای زیباتر شدن و همچنین اسپرت کردن آینه خودرو به کار برده می شود.