لنت ترمز خودرو
  لنت ترمز خودرو لنت ترمز خودرو
  لنت ترمز خودرو

   قطعات مصرفی خودرو

   وسایل نقلیه دارای یک سری اقلام و لوازم مصرفی میباشند که در فاصله های زمانی تقریبا مشخص توسط مالک خودرو و یا تعمیرکار مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد و درصورت نیاز تعویض میشود. زمان تعویض هریک از قطعات مصرفی خودرو بسته به نوع خودرو، میزان کارکرد و کیفیت قطعه بکار رفته در خودرو متفاوت است. روغن ترمز، روغن موتور، لنت ترمز، فیلتر هوا و ... جزو دسته قطعات مصرفی خودرو محسوب میشوند. بی توجهی به این قطعات و عدم تعویض به موقع آنها میتواند منجر به بروز مشکلات جدی در اتومبیل شما شود و خسارت های مالی فراوانی به همراه داشته باشد. پس با تعویض به موقع قطعات مصرفی خودرو به راحتی از آسیب رساندن به اتومبیل خود جلوگیری کنید.
   قطعات مصرفی خودرو
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • BESER
   • CBM
   • CONTELAR
   • DEL
   • Dina Part
   • DISCY LENT
   • ELIC
   • GENIUNE
   • GOLD
   • GPG
   • HI-TEC
   • JUNIUS
   • KARINA
   • KIA LENT
   • LON-X
   • MITSUBISHI
   • OZTORK
   • PARS LENT
   • PLATINUM
   • QUEEN
   • SAFE
   • SAP
   • SEVENSTAR
   • SHB
   • SILENT
   • STRONG
   • X L