نمدی کاپوت پراید 141
نمدی درب موتور پراید

تماس بگیرید

نمدی کاپوت پراید 141

در تمامی ماشین های امروزی استفاده از نمدی کاپوت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است دلایل مختلفی  وجود دارد که باعث استفاده از نمدی درب موتور خودرو می شود.در ماشین پراید 141  به دلیل فاصله کم موتور با کابین و حساسیت بالای رنگ استفاده شده در بدنه و کاپوت  توصیه می شود حتما از نمدی درب کاپوت در خودروی خود استفاده کنید. شرکت های مختلف خودرو ساز نیز به دلایل زیر از نمدی کاپوت در خودروهای تولید شده  در شرکت خود بهره می برند.
کاهش شدید صدای موتور و عدم انتقال صدا موتور به داخل کابین سرنشینان
حفظ رنگ کاپوت به دلیل عدم انتقال حرارت موتور ماشین  به کاپوت
جلوگیری از ورود هوای سرد به داخل موتور و سریع تر داغ  شدن موتور و بخاری خودرو در زمستان 
زیبا شدن درب کاپوت در زمان باز شدن
جلوگیری از اتلاف انرژی در بلند مدت و کاهش مصرف سوخت
با توجه به موارد ذکر شده ضرورت استفاده از نمدی درب کاپوت امری ضروری می باشد که کیفیت و نحوه ای تولید نمدی کاپوت خود نیز عاملی است که باعث می شود تمام موارد را به طور صحیح و کامل پوشش دهد .