پایه آینه بغل سورن
پایه آینه سورن

تماس بگیرید

محصولات مشابه

پایه آینه بغل سورن


هدف اصلی آینه های خودرو نمایش محیط پیرامون به راننده است. آینه های بغل خودرو  به دلیل افزایش دید و تسلط راننده روی خودرو، قطعه ای تعیین کننده در رانندگی ایمن می باشند. آمار نشان می دهد اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل توجه نکردن راننده به آینه های بغل اتومبیل می باشد. راننده می تواند با استفاده از آینه بغل برقی به راحتی جهت آینه ها را با یک دکمه کنترل و نسبت به زاویه دید خود تنظیم کند. قابلیت تاشو بودن محصول، این امکان را به راننده می دهد تا به هنگام پارک کردن خودرو و یا عبور از کوچه ها و خیابان های باریک، با جمع کردن آینه، از آسیب خودرو جلوگیری کند. پایه ی این آینه ها از کیفیت بالایی برخوردار است و سبب کارکرد بهتر آینه می شود.