پمپ چسب بزرگ
پمپ چسب

تماس بگیرید

پمپ چسب بزرگ

پمپ چسب جهت سهولت استفاده از انواع چسب ها مثل چسب های پلی اورتان سوسیسی طراحی شده است. با استفاده از از این پمپ می تواند هر مقدار چسب که مورد نیاز است بروری جسم مورد نظر بریزید و به راحتی درزها و شکاف ها را به طور یکنواخت پر کنید. بدنه آلومینیومی این پمپ ها باعث سبک شدن و همچنین سهولت کار با آنها می شود.