آینه بغل آریزو 5
لوازم یدکی آریزو

آینه بغل آریزو 5

استفادۀ درست از آینه های بغل خودرو و توجه به آن را می توان از مهارت های مهم در رانندگی ایمن دانست. آینه های بغل ،تسلط و دید راننده را روی خودرو افزایش می دهد. برای جلوگیری از اتفاقاتی همچون برخورد با وسایل نقلیه دیگر یا عابران در هنگام رانندگی، باید آینه ها به طور مداوم مشاهده و بررسی شوند. طبق آمار، اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل توجه نکردن به آینه های بغل خودرو می باشد. آینه بغل برقی آریزو این امکان را به راننده می دهد تا جهت آینه ها را نسبت به زاویه دید خود تنظیم کند. قابلیت تاشو بودن محصول نیز، این امکان را به راننده می دهد تا به هنگام پارک کردن خودرو و یا عبور از کوچه ها و خیابان های باریک، با جمع کردن آینه، از آسیب خودرو جلوگیری کند.