آینه بغل برقی آریو Z300
آینه بغل آریو Z۳۰۰

آینه بغل برقی آریو Z300

از مهارت های مهم رانندگی می توان به استفاده صحیح و درست از آینه های بغل خودرو اشاره کرد. آینه های بغل تسلط راننده را روی خودرو افزایش می دهد. برای جلوگیری از اتفاقاتی همچون برخورد با وسایل نقلیه دیگر یا عابران در هنگام رانندگی باید آینه ها به طور مداوم مشاهده و بررسی شوند. لازم به ذکر است اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل توجه نکردن به آینه های بغل خودرو می باشد. آینه بغل آریو به صورت برقی طراحی شده و زاویه دید خود را توسط دکمه های کنترل کننده داخل کابین خودرو می توانید تنظیم کنید.