آینه بغل برقی اچ سی کراس
آینه بغل H۳۰

آینه بغل برقی اچ سی کراس

از مهارت های مهم رانندگی می توان به استفاده صحیح و درست از آینه های بغل خودرو اشاره کرد. آینه های بغل تسلط راننده را روی خودرو افزایش می دهد. برای جلوگیری از اتفاقاتی همچون برخورد با وسایل نقلیه دیگر یا عابران در هنگام رانندگی باید آینه ها به طور مداوم مشاهده و بررسی شوند. لازم به ذکر است اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل توجه نکردن به آینه های بغل خودرو می باشد. آینه بغل اچ سی کراس به صورت برقی طراحی شده که تنظیم آینه را برای کاربر راحت تر می کند.