آینه بغل برقی برلیانس 300
آینه بغل برلیانس ۳۰۰

آینه بغل برقی برلیانس 300

از مهارت های مهم رانندگی می توان به استفاده صحیح و درست از آینه های بغل خودرو اشاره کرد. آینه های بغل تسلط راننده را روی خودرو افزایش می دهد. برای جلوگیری از اتفاقاتی همچون برخورد با وسایل نقلیه دیگر یا عابران در هنگام رانندگی باید آینه ها به طور مداوم مشاهده و بررسی شوند. لازم به ذکر است اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل توجه نکردن به آینه های بغل خودرو می باشد. همچنین آینه بغل برلیانس علاوه بر برقی بودن، قابلیت تاشو شدن دارد و می توان در مواقعی چون عبور از معابر و کوچه های باریک  و یا به هنگام پارک کردن خودرو از آن استفاده کرد.