آینه بغل برقی جک j5
آینه بغل جک

آینه بغل برقی جک j5

یکی از قطعات تأثیرگذار خودرو در رانندگی، آینه می باشد . هدف اصلی آینه ها نمایش محیط پیرامون خودرو به راننده است. آینه های بغل خودرو  به دلیل افزایش دید و تسلط راننده روی خودروی خود، قطعه ای تعیین کننده در رانندگی ایمن می باشند. آمار نشان می دهد اکثر تصادفات جزئی در سطح شهر به دلیل توجه نکردن راننده به آینه های بغل اتومبیل می باشد. آینه بغل جک j5 با طراحی خاص، جلوه زیبایی به خودروی شما می دهد. قابلیت تاشو بودن محصول، این امکان را به راننده می دهد تا به هنگام پارک کردن خودرو و یا عبور از کوچه ها و خیابان های باریک، با جمع کردن آینه، از آسیب خودرو جلوگیری کند. این محصول با کیفیت و قیمت مناسب به صورت برقی ارائه شده که توسط کلیدهای کنترل کننده تنظیم می شوند.