شیشه سانروف خودور MVM 530
شیشه ماشین

  • قیمت برای شما : ۰۰ تومان مصرف کننده عدد
اضافه به سبد خرید

شیشه سانروف خودور MVM 530

سقف سانروف درواقع آپشنی است که نور بیشتر و تهویه هوای داخل کابین خودرو را برای شما فراهم می کند. همچنین زیبایی خودرو را دوچندان کرده و به یکی از اهداف مهم در انتخاب و خرید خودرو تبدیل شده.
شیشه سانروف ام وی ام 530 حدود یک سوم سقف خودرو را دربرمیگیرد و به صورت دستی و برقی قابل تنظیم است.